Công trình nào là biểu tượng của Campuchia?

 Công trình biểu tượng của Campuchia. Ảnh: Shutterstock.

Công trình biểu tượng của Campuchia. Ảnh: Shutterstock.


Câu 1: Công trình nào chính là biểu tượng của Campuchia?


a. Đền Bayon


b. Angkor Wat


c. Chùa Wat Phnom

Không có nhận xét nào:
Write comments