Đức thiếu điều dưỡng viên, buộc tăng tuyển dụng người nước ngoài

 VTV.vn - Nước Đức thiếu nhân công trong hầu hết các ngành nghề. Trong đó nghề Điều Dưỡng thiếu nhân lực tới mức Đức đang buộc phải tăng tuyển dụng người nước ngoài.
Đức thiếu điều dưỡng viên, buộc tăng tuyển dụng người nước ngoài 
TỜ PEINER ALLGEMEINE ZEITUNG VIẾT RẰNG

"Tại Đức có 3,4 triệu người sống lệ thuộc vào chăm sóc y tế, nhưng điều dưỡng viên đang rất thiếu. Cả nước Đức cần có

Không có nhận xét nào:
Write comments