Học tiếng Đức: Hướng dẫn hoàn chỉnh cho người mới học tiếng Đức Nhanh Chóng

 Học tiếng Đức: Hướng dẫn hoàn chỉnh cho người mới học tiếng Đức Nhanh Chóng

Đây là một hướng dẫn từng bước được tạo ra với một mục tiêu trong đầu: Để giúp những người mới bắt đầu học cách nói tiếng Đức nhanhHọc tiếng Đức:
“Rindfleischetikettierungsueberwachungsaufgabenuebertragungsgesetz”
Vâng, đó là một từ thực sự trong tiếng Đức, hoặc ít nhất là cho đến năm 2013. Nó có 63 từ,một

Không có nhận xét nào:
Write comments