Top 10 trường đại học có chi phí thấp nhất tại Anh Quốc

 

Lựa chọn các trường đại học tại anh quốc có chi phí thấp là phương án du học hợp lý

Xu thế lựa chọn trường học chi phí thấp hiện nay không chỉ dựa vào tiêu chí đánh giá về chất lượng nữa mà còn bao gồm nhiều yếu tố khác. Với việc học phí ngày càng gia tăng, các học sinh và bậc phụ huynh sẽ phải cân nhắc trước khi đi du học Anh Quốc để xem chi phí tổng và lựa chọn trường nào tương xứng nhất với số tiền mà họ bỏ ra.

Top 10 trường đại học có chi phí thấp nhất tại Anh Quốc

Tham khảo thêm thông tin về các trường đại học Anh Quốc Tại Đây
Đại học Birmingham
Đại học Birmingham 

10. Đại học Birmingham – Xếp hạng chất lượng: 23
Giá thuê nhà: 59,37 Bảng/tuần
Học phí: 9000 Bảng/năm
Đại học Coventry
Đại học Coventry 

9. Đại học Coventry – Xếp hạng chất lượng: 65
Giá thuê nhà: 58,50 Bảng/tuần
Học phí: 7.500 Bảng/năm
Đại học Queen’s University Benfast
Đại học Queen’s University Benfast

8. Đại học Queen’s University Benfast – Xếp hạng chất lượng: 55
Giá thuê nhà: 51,10 Bảng/tuần
Học phí: 9000 Bảng/năm
Đại học Oxford
Đại học Oxford

7. Đại học Oxford – Xếp hạng chất lượng: 3
Giá thuê nhà: 80,12 Bảng/tuần
Học phí: 9000 Bảng/năm
Đại học Durham
Đại học Durham

6. Đại học Durham – Xếp hạng chất lượng: 5
Giá thuê nhà: 66,75 Bảng/tuần
Học phí: 9000 Bảng/năm

Đại học Lancaster
Đại học Lancaster

5. Đại học 
Lancaster – Xếp hạng chất lượng: 9

Giá thuê nhà: 57,46 Bảng/tuần
Học phí: 9000 Bảng/năm
Đại học Stirling
Đại học Stirling

4. Đại học Stirling – Xếp hạng chất lượng: 50
Giá thuê nhà: 62,90 Bảng/tuần
Học phí: 6.750 Bảng/năm
Đại học Glasgow
Đại học Glasgow

3. Đại học Glasgow – Xếp hạng chất lượng: 17
Giá thuê nhà: 70,73 Bảng/tuần
Học phí: 6.750 Bảng/năm
Đại học Robert Gordon
Đại học Robert Gordon 

2. Đại học Robert Gordon – Xếp hạng chất lượng: 52
Giá thuê nhà: 70,79 Bảng/tuần
Học phí: 5000 Bảng/năm
Đại học Ulster
Đại học Ulster 

1. Đại học Ulster – Xếp hạng chất lượng: 60
Giá thuê nhà: 51,10 Bảng/tuần
Học phí: 6000 Bảng/năm
Nguồn Theo Telegraph

Không có nhận xét nào:
Write comments