Tại sao du học sinh thường THẤT NGHIỆP khi về nước ?

 

Du học sinh cũng có người này người kia, không phải ai du học về nước, cầm tấm bằng nước ngoài cũng giỏi cả. Du học về nước thất nghiệp đâu phải chuyện mới, một là do bản thân kém cỏi, hai là do các nhà tuyển dụng không đáp ứng được yêu cầu của bạn, vậy thì tự tin mở công ty, làm chủ thôi.

Không có nhận xét nào:
Write comments