Học bổng University of Southampton

 

University of Southampton


Học bổng University of Southampton
Học bổng University of Southampton

Học bổng Dự bị đại học của Lãnh đạo

Số lượng: 2 học bổng hoặc nhiều hơn tuỳ vào hồ sơ của ứng viên
Giá trị: GBP6,000
Khoá học: Tất cả các khoá học bậc Đại học chuyển tiếp từ Dự bị đại học
Thời gian cấp học bổng: Mỗi năm ở bậc Đại học

Điều kiện được cấp học bổngHọc bổng Dự bị đại học của Lãnh đạo trị giá GBP6,000. Học bổng được trao tặng cho (những) sinh viên đứng đầu khoá Dự bị đại học. Trong năm 2012, học bổng đã được trao cho một nhóm 30 sinh viên. Học bổng được khấu trừ vào học phí trị giá GBP2,000 của mỗi năm học bậc Đại học. Trong năm 2012, học bổng đã được trao cho những sinh viên đến từ Nigeria, Việt Nam và Nhật Bản. Những sinh viên này sau đó đã chuyển tiếp lên chương trình đại học ở các ngành Chính sách Xã hội, Kế toán Tài chính và Marketing Thời trang

Cách thức và thời hạn nộp đơnHọc bổng sẽ được vinh dự trao tặng cho sinh viên có thành tích tốt nhất của khoá Dự bị đại học mỗi năm. Những sinh viên có thành tích học tập hàng đầu sẽ được xem xét học bổng

Không có nhận xét nào:
Write comments