Học bổng John Leggott College

 


Học bổng Chứng chỉ A của John Leggott College


Học bổng John Leggott College
Học bổng John Leggott College
Số lượng: 8
Giá trị:
– 01 học bổng trị giá 100% học phí
– 01 học bổng trị giá 50% học phí
– 03 học bổng trị giá 20% học phí
– 03 học bổng trị giá 10% học phí
Khoá học: Khoá Chứng chỉ A khai giảng vào tháng 9
Thời gian cấp học bổng: Học sinh được nộp hồ sơ học bổng khi bắt đầu năm thứ 2 của chương trình học nếu đạt tỉ lệ điểm danh từ 93% trở lên và đạt điểm số loại A & B trong năm học đầu tiên (AS)

Điều kiện được cấp học bổngHọc bổng dành cho học sinh:
– Đủ 16 tuổi trước ngày
– Đạt điểm IELTS 5.0 hoặc tương đương
– Có học lực khá giỏi trong chương trình THPT

Học sinh được nộp hồ sơ học bổng khi bắt đầu năm thứ 2 của chương trình học nếu đạt tỉ lệ điểm danh từ 93% trở lên và đạt điểm số loại A & B trong năm học đầu tiên (AS) (kết quả từ tháng 8/2014)

Lưu ý: John Leggott College bảo lưu quyền rút hoặc điều chỉnh tất cả các học bổng mà không cần phải thông báo trước.
Học bổng được xét cấp tuỳ vào số lượng còn lại

Không có nhận xét nào:
Write comments