Công nhận bằng cấp nước ngoài

 Công ty của bạn cần biết và đánh giá trình độ và năng lực mà ứng viên nước ngoài mang lại.Phòng và các cơ quan chính phủ giúp bạn đánh giá trình độ chuyên môn như trình độ đại học hoặc dạy nghề và so sánh chúng với trình độ của nhân viên Đức.

Luật áp dụng cho ngành nghề nào?
Theo Đạo luật Công nhận Liên bang, mọi chuyên gia nước ngoài đều có quyền hợp pháp để thực hiện thủ tục kiểm

Không có nhận xét nào:
Write comments