ĐỨC CHÚ TRỌNG PHÁI TRIỂN - TÌM KIẾM NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ

 Dự án mô hình BMWI tại Việt Nam


Đầu năm 2013, Bộ Kinh tế và Năng lượng Liên bang (BMWi) đã khởi động một dự án kiểu mẫu "Đào tạo thanh niên từ Việt Nam trở thành y tá" để chống lại tình trạng thiếu công nhân lành nghề ở Đức. Trong lúc đấy, những người tham gia đầu tiên tong lĩnh vực này đang làm việc thành công trong lĩnh vực chăm sóc.


Tương lai của Đức như là một trung tâm của sự

Không có nhận xét nào:
Write comments