KHÓA HỌC DỰ BỊ VÀ STUDIENKOLLEG (KHÓA HỌC DỰ BỊ)

 
THAM KHẢO NHANH CHO SINH VIÊN QUỐC
TẾ


Nếu trình độ nghỉ học của bạn không được công
nhận ở Đức, bạn sẽ cần phải tham dự một "Studienkolleg" (khóa học dự bị) để vào
một trường đại học Đức. Điều này kết thúc bằng
một kỳ thi - "Feststellungsprüfung". Ngoài ra
còn có một cách khác để chuẩn bị cho các nghiên cứu học thuật của bạn về ngôn
ngữ và kiến ​​thức môn học nếu bạn chưa cảm thấy đủ

Không có nhận xét nào:
Write comments