VIỆC LÀM VÀ AN SINH XÃ HỘI Ở ĐỨC

 
Việc làm và an sinh xã hội ở ĐứcVIỆC LÀM VÀ AN SINH XÃ HỘI Ở ĐỨC
Tôi có thể làm việc như một sinh viên nước ngoài ở Đức không?

Nhiều du học sinh muốn làm việc trong thời gian học tập ở Đức. Một số, vì họ muốn có được kinh nghiệm chuyên môn đầu tiên của họ, những người khác vì họ cần tiền.

Điều quan trọng là việc học tập không được bỏ qua trong quá trình làm việc thêm. Điều cũng quan

Không có nhận xét nào:
Write comments