NGÀY HỘI GIAO LƯU VĂN HÓA ĐỨC- VIỆT

 
Để đáp ứng nhu cầu mong muốn tìm hiểu về văn hóa Đức của học viên ở Westfalia nói riêng và các bạn trẻ đang chuẩn bị hành trang du học Đức nói chung, Westfalia tổ chức ngày hội giao lưu Văn hóa Đức - Việt với chủ đề "German Breakfast"


# Hoạt động tìm hiểu Văn hóa Đức tổ chức đều đặn mỗi tháng - Chỉ có tại WESTFALIA !!! 

Một số hình ảnh từ buổi giao lưu German Breakfast


#

Không có nhận xét nào:
Write comments