10 LÝ DO TẠI SAO NÊN ĐI DU HỌC ĐỨC

 
Khoảng 240.000 sinh viên nước ngoài theo học ở các trường đại học của Đức, nhiều hơn 70% so với năm 1995. Như vậy là hơn 1/10 sinh viên là người nước ngoài. Ngoài ra còn có 25.000 nhà khoa học nước ngoài đang làm việc tại các trường đại học Đức và 23.000 nhà khoa học nước ngoài được các cơ quan, tổ chức tài trợ của Đức hỗ trợ.Du học Westfalia

1. Môi trường Đại học hấp dẫn: 

Với chất

Không có nhận xét nào:
Write comments