MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIÊU BIỂU Ở ĐỨC

 1. Technical University of Munich


Tổng quan

Technische Universität München (TUM) nằm tại Munich, Đức là một trong những trường đại học hàng đầu châu Âu với hơn 165 chương trình lấy bằng thuộc 13 khoa. Các lĩnh vực giảng dạy bao gồm Thông tin, Tóa học, Vật lý, Kiến trúc, Khoa học Đời sống, Quản lý, Y Dược, Khoa học Y tế, Kỹ sư Môi trường và Kỹ sư Máy tính
2. Johannes Gutenberg

Không có nhận xét nào:
Write comments