Giới Từ Trong Tiếng Đức

 

Präpositionen
(Giới Từ)


I. Mở Đầu:


Trong tiếng Đức việc sử dụng giới từ không hề
đơn giản, sử dụng giới từ trong các trường hợp khác nhau, sẽ mang những ý nghĩa
khác nhau. Vậy làm sao để sử dụng đúng giới từ, trước tiên chúng ta phải phân
biệt xem có bao nhiêu loại giới từ đã nhé.


II. Phân Loại:1. Giới từ chỉ địa điểm:


Đây là những giới từ trả lời cho các câu hỏi
(Wo/Woher

Không có nhận xét nào:
Write comments