CÔNG NHẬN BẰNG CẤP VIỆT NAM TẠI ĐỨC

 

Theo Phòng Công nghiệp và Thương
mại Đức tại Việt Nam (GIC/AHK Việt Nam), nhu cầu tìm kiếm thông tin về thủ tục
công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp tại Đức ngày càng tăng.

Nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực
chất lượng cao gia tăng khi nền kinh tế Đức phát triển luôn ổn định trong khi
dân số Đức ngày càng già đi.

ProRecognition là tên của dự án thí điểm được tài trợ bởi Bộ

Không có nhận xét nào:
Write comments