ĐẶT CÂU HỎI TRONG TIẾNG ĐỨC - FRAGEN STELLEN

 
FRAGEN STELLEN - ĐẶT CÂU HỎI


1 - Subjekt người wer? và
vật was?


* wer ist der Mann da? (ông ấy là ai?)
– Er ist der Direktor dieser Schule. (ông ấy là hiệu trưởng trường này)
* wer hat dich geschlagen? (ai đã đánh con vậy?)
– der Peter hat mich geschlagen. (thằng Peter đánh con)
* was hat euch gebissen? (vật gì đã cán mấy con?)
– eine Ameise hat mich gebissen. (kiến cắn con)
*

Không có nhận xét nào:
Write comments